Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

porcelaingirl
1174 3d3e 390
Reposted byCar4losquickcoffeebreak

June 02 2015

porcelaingirl
3526 2adc 390
J. Borszewicz - Mroki

May 16 2015

porcelaingirl
9907 f11c 390
na takie śniadanie się skuszę
porcelaingirl
9820 55ef 390
Reposted bymalinysieskonczyly malinysieskonczyly

December 07 2014

porcelaingirl
Play fullscreen
nawet to nam nie wyjdzie
Reposted fromodejdz odejdz viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz

November 17 2014

porcelaingirl
4745 4ef0 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaurwisko urwisko

October 29 2014

porcelaingirl
Play fullscreen
"Mam poezję i wino. Będziemy się kochać co noc."

August 21 2014

porcelaingirl

August 20 2014

4603 820f 390

August 12 2014

5588 e285 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamvtevrrr mvtevrrr
porcelaingirl
#64
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viamiciabdsm miciabdsm
porcelaingirl
Play fullscreen
Reposted bypanmroknieziemskaa

July 15 2014

porcelaingirl
1136 9a9d 390
Reposted bypanmrok panmrok
porcelaingirl
0903 46ca 390
porcelaingirl
3397 53f6 390

July 14 2014

porcelaingirl
3018 6251 390
Reposted bypanmrok panmrok

July 13 2014

porcelaingirl
8470 2e89
Reposted by2B-proudkartoNiktakemeoutoddityzawieruchasankastyczniethefirstdropcalineczkayoungbloodlittleproblemnadziejawkawietrujace-kwiatypomaranczowyzeszytthe-lapis-lazulinastiezdodupizmmiciabdsmPantheraunciasigarettamawkishnesspod-slowamitristehavingdreamsmvtevrrrthefirstdropKokosem
porcelaingirl
Popełniamy błędy, zdradzamy, pakujemy się i wyjeżdżamy. Nie wyszła nam ta dorosłość.
— Ch.
Reposted bypanmrok panmrok
porcelaingirl
Play fullscreen
Reposted bywolalabymezermaryKraker

July 12 2014

porcelaingirl
"Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy."

K. Čapek
Reposted bymyownrhapsody myownrhapsody
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl